Wij adviseren schoolorganisaties op het gebied van personeelsbeleid in brede zin. Dat betekent dat wij soms helpen om complexe (personeels)situaties binnen scholen te analyseren en helder te krijgen, maar ook dat wij directies ondersteunen bij het in kaart brengen van (de kwaliteiten van) het team.

 

Diagnostisch onderzoek

Soms ontstaan er binnen een school personeelsproblemen die (te) grote vormen aannemen. Dit is in niemands  belang en daarom is het wenselijk om zo snel mogelijk de oorzaak te achterhalen en weg te nemen. Wij bieden met het DiagnostischOnderzoek een hulpmiddel om dit te realiseren. De opzet van zo’n onderzoek is drieledig: we interviewen alle betrokkenen individueel, we doen research naar de organisatie(structuur) en analyseren  alle gegevens. Onze bevindingen formuleren wij in een heldere rapportage. Wij onderscheiden ons doordat wij onderstromen waarnemen en gevoeligheden aan het licht brengen. De echte kern van de problemen komt boven tafel. Daarnaast verstrekken wij concrete adviezen die het schoolbestuur handvatten geeft om gericht actie te ondernemen.

 

Adviseren van (bovenschoolse) directies

Wij adviseren zowel schooldirecties als bovenschoolse directies op het gebied van personeelsbeleid. Dat kan gaan om het ontwikkelen van een leiderschapsstijl, ondersteuning bij veranderingsprocessen of persoonlijke coaching van de leidinggevende. In alle gevallen leveren wij maatwerk, toegesneden op de situatie en de wensen van de opdrachtgever.