Een assessment is als het ware een foto van een persoon, op een bepaald moment, in een bepaalde situatie. Dit onafhankelijke onderzoek geeft de leidinggevende handvatten om verantwoord personeelsbeleid te voeren. Een assessment is dus geen beoordeling, maar wel een advies, een soort second opinion. De beoordeling blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Wij onderscheiden drie soorten assessments.

 

Potentieelonderzoek

Een PotentieelOnderzoek is een assessment waarbij wij achterhalen hoe een medewerker op dit moment in zijn of haar werk staat. Wij kijken naar wat iemand kan, wat iemand wil, naar de uitdagingen en de mogelijkheden voor de toekomst. In een tweetal gesprekken met twee verschillende consultants komt dit beeld tot stand, waarna er een rapportage wordt opgesteld. Het hierin geformuleerde  advies ondersteunt leidinggevenden bij hun personeelsbeleid, omdat het een objectief en onafhankelijk beeld schetst van de medewerker.

Dit onderzoek kan worden ingezet voor een bestaande (directeurs)functie, maar ook als assessment voor een werving en selectietraject, bijvoorbeeld bij een nieuw aan te stellen directeur. Bij directeuren maken wij in het algemeen gebruik van de NSA competenties.

 

Ontwikkelingsonderzoek

Speciaal voor leerkrachten hebben wij het PotentieelOnderzoek verbijzonderd tot een OntwikkelingsOnderzoek. De werkwijze is vergelijkbaar, alleen vindt er aanvullend  een klassenbezoek plaats. Het doel van een OntwikkelingsOnderzoek is: bepalen hoe de medewerker op dit moment functioneert, of er ontwikkeling nodig is en op welk(e) terrein(en). Het is een onafhankelijk en objectief onderzoek dat leidinggevenden handvatten geeft om goed en verantwoord personeelsbeleid te voeren. Wij geven een advies, de leidinggevende bepaalt wat ermee wordt gedaan. Vaak wordt dit onderzoek ingezet als startpunt voor een begeleidings- of coachingstraject.

Resultaatmeting

ResultaatMeting is de eindmeting na een verbetertraject. Naar aanleiding van een OntwikkelingsOnderzoek werd geformuleerd op welke onderdelen ontwikkeling gewenst was. De ResultaatMeting geeft aan in hoeverre de medewerker erin is geslaagd het resultaat daadwerkelijk te boeken. Na een klassenbezoek en een gesprek met de medewerker stellen wij een rapportage op en formuleren wij een advies. De leidinggevende kan deze informatie meenemen bij het bepalen van verdere vervolgstappen.