Wij bieden schoolorganisaties verschillende workshops en trainingen aan. Bijvoorbeeld de workshop dossiervorming en gesprekstechnieken waarbij groepen directeuren, P&O’ers en/of stafmedewerkers geschoold worden op het gebied van de gesprekkencyclus, dossieropbouw, wet- en regelgeving en het leren voeren van (functionerings)gesprekken.

 

Workshop Dossiervorming

De basis van goed personeelsbeleid is de gesprekkencyclus. Deze workshop is bedoeld voor directeuren in het onderwijs en geeft inhoudelijke informatie over personeelsbeleid en dossiervorming. In deze workshop wordt de wet- en regelgeving omtrent ziekte, verzuim en disfunctioneren behandeld en bespreken we praktijksituaties van deelnemers. Centraal daarbij is  steeds de vraag: Wat is juridisch verantwoord en wat zijn de rechten en plichten van zowel de leidinggevende als de medewerker.
Aan het eind van de training krijgen deelnemers alle informatie mee in een overzichtelijke map als naslagwerk.

Deze training is te combineren met de Workshop Gesprekstechnieken, zodat directeuren zowel hun kennis kunnen vergroten, als hun vaardigheden kunnen versterken.

 

Training Gesprekstechnieken

Deze training ondersteunt leidinggevenden in het onderwijs in het voeren van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en oudergesprekken. Tijdens een eendaagse training wordt zowel de theorie behandeld, als de praktijk: tijdens speeddates met acteurs worden de gespreksvaardigheden van de deelnemers geoefend en vervolgens geëvalueerd.

Deze training is te combineren met de Workshop Dossiervorming, zodat ook de theoretische kennis van wet- en regelgeving wordt vergroot.